به گزارش افکارنیوز،

رسول حیدرزاده اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر برخورد قطار با یک نوجوان در کیلومتر 611 خط ریلی راه آهن ایستگاه « آذر بناب -مراغه » بلافاصله مأموران انتظامی پلیس راه‌آهن عجب‌شیر به همراه مأموران پلیس راه آهن مراغه و پاسگاه شهری 13 شهرستان مراغه در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل حادثه تعدادی از حاضران در صحنه به مأموران مراجعه و عنوان کردند که این نوجوان در حال عبور از روی خط ریل بوده که به ناگاه یک دستگاه قطار که از مسیر تبریز به سمت تهران در حال تردد بود با فرد مذکور برخورد کرد و جان او را گرفت.

این مقام انتظامی گفت: مأموارن ضمن هماهنگی با مقام قضایی جسد متوفی را به سردخانه انتقال و پس از سیر مراحل قانونی به اولیای دم تحویل دادند و علت حادثه را عدم توجه متوفی به هنگام عبور از خط ریلی عنوان کردند.

رسول حیدرزاده اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر برخورد قطار با یک نوجوان در کیلومتر 611 خط ریلی راه آهن ایستگاه « آذر بناب -مراغه » بلافاصله مأموران انتظامی پلیس راه‌آهن عجب‌شیر به همراه مأموران پلیس راه آهن مراغه و پاسگاه شهری 13 شهرستان مراغه در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل حادثه تعدادی از حاضران در صحنه به مأموران مراجعه و عنوان کردند که این نوجوان در حال عبور از روی خط ریل بوده که به ناگاه یک دستگاه قطار که از مسیر تبریز به سمت تهران در حال تردد بود با فرد مذکور برخورد کرد و جان او را گرفت.

این مقام انتظامی گفت: مأموارن ضمن هماهنگی با مقام قضایی جسد متوفی را به سردخانه انتقال و پس از سیر مراحل قانونی به اولیای دم تحویل دادند و علت حادثه را عدم توجه متوفی به هنگام عبور از خط ریلی عنوان کردند.

رسول حیدرزاده اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر برخورد قطار با یک نوجوان در کیلومتر 611 خط ریلی راه آهن ایستگاه « آذر بناب -مراغه » بلافاصله مأموران انتظامی پلیس راه‌آهن عجب‌شیر به همراه مأموران پلیس راه آهن مراغه و پاسگاه شهری 13 شهرستان مراغه در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور مأموران در محل حادثه تعدادی از حاضران در صحنه به مأموران مراجعه و عنوان کردند که این نوجوان در حال عبور از روی خط ریل بوده که به ناگاه یک دستگاه قطار که از مسیر تبریز به سمت تهران در حال تردد بود با فرد مذکور برخورد کرد و جان او را گرفت.

این مقام انتظامی گفت: مأموارن ضمن هماهنگی با مقام قضایی جسد متوفی را به سردخانه انتقال و پس از سیر مراحل قانونی به اولیای دم تحویل دادند و علت حادثه را عدم توجه متوفی به هنگام عبور از خط ریلی عنوان کردند.