به گزارش افکارنیوز،

شهرداری تبریز با کاشت گل های لاله در نقاط مختلف شهر زیبایی خاصی به شهر بخشیده است

http://www.afkarnews.ir