روزبه رجائی غفوری گفت: صبح امروز یک مرد 26 به دنبال مسمومیت با مونوکسید کربن حاصل از اشتعال آبگرمکن، جان خود را در شهر مرند از دست داد.

وی افزود: ساعت 9:50 امروز و به دنبال اعلام گزارش مسمومیت با مونوکسیدکربن، اورژانس 115 مرند به محل اعزام شد.

وی افزود: با بررسی تکنسین‌های اعزامی و رسیدگی به وضعیت این آقای 26 ساله که در داخل حمام افتاده بود، نبود علائم حیاتی به دنبال مسمومیت با مونوکسید کربن محرز شد.

رجائی ادامه داد: محیطهای بسته ای همچون حمام خیلی زود افراد را به سمت کاهش هوشیاری و مرگ می برد و باید مراقب بود که گاز مونوکسیدکربن وارد حمام نشود.

بر اساس این گزارش، در نهم دی ماه جاری شهروند 62 ساله تبریزی، به دنبال استنشاق مونوکسید کربن در داخل حمام جان خود را از دست داد و در هفدهم همین ماه نیز زن 31 ساله ای به دنبال مسمومیت با مونوکسید کربن حاصل از آبگرمکن در داخل حمام در شهر زنوز جان باخت.