به گزارش افکارنیوز،

ناصر آتش خوئی از خسارت وارد شده بر اثر سیل به  زیرسازی ، روسازی و ابنیه فنی راههای ارتباطی شهرستان بستان آباد خبر داد.

وی گفت: در اثر بارش باران که موجب جاری شدن سیل در روستاههای شهرستان بستان آباد گردید  زیرسازی ،روسازی و ابنیه فنی بعضی از نقاط راههای روستایی این شهرستان دچار آسیب جدی شده است.

مهندس آتش خوئی افزود: در این سیل به روستا های قره بابا، خشندره، خلیله ده، تازه کند پناهی، تازه کند اوجان، شیخ بگلو، گنبد، علی گو، سلطانگه، میشگینجیق، جوریم ، آغزه کهل زمانی خسارت وارد شده است.
بر اساس برآورد انجام یافته میزان خسارت وارده به ابنیه و راه در حدود ۲ میلیارد ریال میباشد.
آتش خویی گفت: اداره مجموعه اداره راه و شهرسازی تمام توان خود را برای ترمیم جاده های آسیب دیده انجام می دهد اما با توجه به محدودیت منابع تعمیر و بهسازی جاده های آسیب دیده نیاز به توجه مسئولین استانی دارد.
 
بر اساس برآورد انجام یافته میزان خسارت وارده به ابنیه و راه در حدود ۲ میلیارد ریال میباشد.
۱
 
۲
 
۳
 
۴
 
 

 

بر اساس برآورد انجام یافته میزان خسارت وارده به ابنیه و راه در حدود ۲ میلیارد ریال میباشد.
 
۱
 
 
 
 
 
۲
 
 
 
 
 
 
 
۳
 
 
 
۴