به گزارش افکارنیوز،

امیری اصفهانی ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان ها در تبریز گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری تمام تلاش خود را در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی مذکور به کار گرفته و از دو سال گذشته تاکنون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را در صدد اولویتهای کاری خود قرار داده است.

وی در ادامه اظهاز داشت: با هم افزایی و هدایت معاونان و استفاده از ابزارهای در اختیار  و بهره گیری از مساعدت ها و اداره های مرتبط در صدد حل و رفع آسیب های اجتماعی کشور هستیم و تجمیع مباحث مرتبط با آسیب های اجتماعی و بهره گیری از تجربیات استان ها در بحث پیشگیری و هدفگیری جدی برای نتیجه گیری مهم ترین رویکرد ما از برگزاری این گردهمایی است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کشور ادامه داد: همچنین فراخوانی در خصوص بهترین  طرح تجارب در حوزه آسیب های اجتماعی ارایه شده بود که برای این طرح ۱۴ تجربه شاخص مبنایی انتخاب شده بود که یک طرح از طرح های ارسالی انتخاب می شود.

امیری اصفهانی از ارسال یکصد طرح از ۲۷ استان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خبرداد و گفت: ۳۲ مورد این طرح ها مرتبط به امر طلاق، ۱۵ مورد طرح ها مرتبط به امر حاشیه نشینی، ۲۰ مورد طرح ها مرتبط به امر اعتیاد، ۱۲ مورد طرح ها مرتبط به حوزه امنیت اخلاقی اجتماعی و ۲۱ مورد دیگر طرح ها مربوط به حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی بود