به گزارش افکارنیوز،

در پیام اسماعیل جبارزاده که نسخه ای از آن عصر سه شنبه در اختیار آن قرار گرفت، آمده است: حوزه فرهنگ به ویژه در جاامعه ایران، هویتی چند لایه دارد و مخصوصا نقش آن در تحکیم همبستگی اقوام ایرانی، انکارناپذیر و کلیدی است؛ فرهنگ همانند تارهای محکمی است که در پودهای لباس فاخر وحدت ملی تنیده شده و آن را جلوه ای زیبا بخشیده است.

در پیام استاندار آذربایجان شرقی اضافه شده است: نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران به حوزه فرهنگ به ویژه در دوللت یازدهم، نگاهی راهبردی است و دولت تلاش کرده است در این راه با درک عمیق نیازهای جامعه امروزی ایران، هم پاسخگوی خواسته های اهالی فرهنگ باشد و هم به نیازهای بالقوه و روزافزون جامعه جوابی در خور دهد؛ دولت هم به خط قرمزها و حساسیت های دینی و ملی توجه و هم بستر رشد فرهنگی را هموار می کند و تغییرات اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد.

پیام حاکی است: فردی که برای جانشینی دکتر جنتی مطرح شده است( دکتر صالحی امیری) در میان متولیان فرهنگی، کارشناسی خبره در حوزه فرهنگ و حوزه های مرتبط با آن محسوب می شود، وی سال ها در بخش های راهبردی و کلان حوزه های فرهنگی و اجتماعی تصمیم ساز بوده، حضور موثری داشته و ریش سفید کرده است.

در پیام استاندار آذربایجان شرقی تشریح شده است: مردم در زمان حاضر خواهان نشاط و فضایی آرام برای توسعه فرهنگی هستند؛ سینماگران، اهالی موسیقی، نویسندگان و سایر فعالان عرصه هنر همه نیازمند فضایی امن برای ادامه فعالیت ها و ارایه قابلیت های خود هستند.

در پیام یادآوری شده است: باید بپذیریم که مقوله فرهنگ ما ناخواسته با سایر مقوله های اجتماعی و سیاسی پیوند خورده است و کشتی بان کشتی فرهنگ باید بتواند با شناخت این حوزه ها، این کشتی مدام در فراز و نشیب موج ها را به سلامت از میان حاشیه ها به ساحل امنیت برساند.

در پیام جبارزاده آمده است: از این منظر، جناب دکتر صالحی امیری، شخصیتی ویژه و جامع الاطراف است؛ ایشان یکی از سیاستگذاران اصلی فرهنگ در دولت تدبیر و امید می باشد و در زمره شخصیت های تاثیرگذار در شکل گیری این گفتمان که امروز به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده است، محسوب می شود.

در پیام استاندار آذربایجان شرقی اضافه شده است: در حوزه ماموریت اینجانب، در استان کهن و فرهنگ دوست و فرهنگ پرور آذربایجان شرقی، چالش ها و ضرروت های حوزه فرهنگ را باید همزمان دید و معتقدم زعامت دکتر صالحی امیری بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ویژگی های فرهنگی، تجارب موفق ایشان در حوزه راهبردی و در سطح ملی و به ویژه مطالعات عمیق ایشان در حوزه اقوام، می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند و در نهایت به شکوفایی فرهنگی استان منجر شود.

پیام این گونه پایان می یابد: بدیهی است در معرفی چشم انداز حرکت دولت یازدهم در حوزه فرهنگ، رییس فعلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده است.