به گزارش افکارنیوز،

چیت چیان در این دیدار  شهیدان را مایه سرافرازی ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت :شهدا وظیفه سنگینی را به بازماندگان برای خدمتگزاران ملت گذاشته اند و باید همواره رهرو راه آنان بود.