به گزارش افکارنیوز،

تقی کهوریان در جلسه مشورتی کارکنان دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت: برنامه پنج ساله ششم توسعه با تعویق یکساله زمان اجرای آن از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.

وی افزود: تعویق یکساله این برنامه باید یک فرصت تلقی شود و در نخستین اقدام باید یک برنامه کوتاه مدت یکساله برای سال 95 تدوین شود تا در قالب آن گامهای اساسی برای توسعه و عمران روستا انجام گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: انجام کار براساس برنامه مشخص، جدیت در کار و پیشبرد برنامه و نظارت و پایش کار‌ها براساس طراحی‌ها انجام شده از مسئولیت‌های مهم دفتر امور روستایی است.

وی تصریح کرد: مسئولین امور روستایی باید با اهتمام جدی و هماهنگی و انسجام میان دستگاههای اجرایی در حوزه روستا اهداف ترسیم شده در برنامه‌های توسعه را محقق کنند.

کهوریان افزود: اهتمام دولت در امر اشتغال و بهبود معیشت روستائیان جدی است بنابراین ارتقاء شاخص‌های توسعه و بهبود آن بخصوص در بخش‌های اقتصادی نظیر اشتغال جوانان روستایی و معیشت خانواده‌های روستایی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در روستاهاست.

وی گفت: به همبن منظور باید با برنامه ریزی جامعی رئوس فعالیت‌ها و مسئولیت‌های دهیاری‌های آذربایجان غربی مشخص و ساماندهی شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: امسال باید بر اساس سیاستگذاری‌های دولت و با ارائه مشوق‌ها به سرمایه گذاری‌ها در بخش روستا برای استقرار فعالیت‌های تولیدی که اشتغال زایی دارند بیش از پیش توجه شود.

کهوریان تصریح کرد: باید در مناطق روستایی آذربایجان غربی تلاش کار‌شناسی تا حصول نتایج لازم انجام شود و در این میان کار‌شناسان دفتر روستایی استانداری نقش مهمی را برعهده دارند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: شناسایی و معرفی مزیت‌های سرمایه گذاری در مناطق روستایی متناسب با ظرفیت موجود در منطقه، جلب مشارکت روستاییان در تشکیل تعاونی‌های روستایی و آموزش و ارائه راهکارهای مفید برای اجرایی طرح‌های عمرانی و تولیدی تاثیرگذار در توسعه متوازن در مناطق روستایی از مهم‌ترین وظایف مدیران و کار‌شناسان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در سال 95 است