به گزارش افکارنیوز،

محمد حضرت پور در ارومیه، درخصوص دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: عواملی مانند برداشت بی رویه و غیر اصولی از آب‌های زیرزمینی، برداشت غیرمجاز از بالادست‌های رودخانه‌ها، مدیریت غیرصحیح آب در سدها، تغییر الگوی کشت از کم آب به پرآب و  تغییرات اقلیمی از جمله کاهش بارندگی در کشور از جمله این دلایل است.

وی افزود: با بررسی این عوامل به غیر از  عامل کاهش بارندگی متوجه می شویم، که 70 درصد عامل خشک شدن دریاچه انسانی است.

حضرت پور با بیان محرزبودن عامل انسانی در خشک‌شدن دریاچه ارومیه تصریح کرد: باید جلوی عامل انسانی از راه‌های مختلف به ویژه آموزش و متقاعد سازی، گرفته و اصلاح شود.

وی چاه‌های غیرمجاز در محدوده دریاچه را به عنوان یک نمونه ذکر کرد و تاکید کرد: این چاه ها باید تعیین تکلیف شوند.

حضرت پور با اشاره به  طرح  تجمیع و ساماندهی سالانه 3 هزار حلقه چاه از 44 هزار و جایگزینی آبیاری قطره ای از طریق چاه های مجاز گفت: این طرح در اجرا به موفقیت نرسید.

شهردار ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه 30 درصد از جمعیت استان از کشاورزی ارتزاق می‌کنند، تصریح کرد: با برخورد قهری در حوزه کشاورزی نمی‌توان به نتیجه رسید.

حضرت پور، هوشمندسازی مدیریت مصرف آب در حوزه دریاچه از طریق نصب کنتور هوشمند، محدود کردن کشت های باغی و آب بر و حذف برداشت های غیرمجاز و غیراصولی در حوزه بالادستی رودخانه ها را از مهمترین راهکارها برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد.