به گزارش افکارنیوز،

 در متن حکم عیسی کلانتری ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به امیرارسلان مهاجری طهرانی آمده است: «به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق ملی محیط زیست به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹و در اجرای ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، به موجب این حکم از تاریخ۵ مهرماه ۱۳۹۹ به مدت ۲ سال به عنوان «مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست» منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.»