به گزارش افکارنیوز،
چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود دلایل و یا قرائن دیگری که مبین موقت بودن یا غیر موقت بودن قرارداد باشد امکان تعیین نوع قرارداد به هیچ وجه مسیر نمی‌شود. می‌توان در صورتی که فعالیت از جمله فعالیت‌های مستمر باشد موضوع قرارداد مورد نظر از نوع قرارداد را غیر موقت و در غیر این صورت موقت احراز کرد.
 
بدیهی است در هر حال و در صورت بروز اختلاف حکم و رای قطعی مراجع حل اختلاف قاطع دعوی خواهد بود.