به گزارش افکارنیوز،

 احمد دلبری رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران در نشست تخصصی با موضوع توانبخشی به هنگام دوران سالمندی، اظهار کرد: آرزوی آدم‌ها برای خودشان و والدینشان عمر طولانی است، اما اینکه چقدر ما برای رسیدن به سالمندی سالم و فعال و دوران خوب بازنشستگی برنامه داشته باشیم تعداد کمی خواهیم بود.

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران بیان کرد: عده کمی هستند برای سالمندی سالمشان برنامه داشته باشند. بحث سالخوردگی جمعیت به عنوان شاخص توسعه‌ای است و ما هم دنبال فعالیت‌های ارزشمندی که در حوزه خدمات بیمه‌ای و بهداشت و درمان نسبت به دنیا در شاخص قابل قبولی هستیم.

دلبری گفت: آن چیزی که برای ما مهم است این است که تا به حال بشر این درصد از جمعیت سالمند را به خود ندیده است و موضوعی است مثل گذار جمعیتی جوانان نیست که فروکش کند؛ سرسخت و برگشت ناپذیر است و باید برنامه داشته باشیم و مثل زلزله نیست که شاید بیاید یا نه بلکه با چالش حتمی سالمندی در آینده نه چندان دور رو به رو می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بهداشت و درمان و رفاه و تامین اجتماعی مسائلی است که ما مشکلاتمان را باید حل کنیم، اضافه کرد: در وهله اول باید نگاهمان را به سالمندی عوض کنیم و آن را به عنوان از کار افتادگی ندانیم و برای همین برنامه دقیقی نداریم. الان نیز فکر می‌کنیم بهزیستی باید همه بار را به دوش بکشد در حالیکه باید یک بسیج عمومی در این زمینه صورت بگیرد.

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد جمعیت سالمند کشور بدون همسر هستند، ادامه داد: خطرناک‌تر این است که ۱۵ درصد سالمندان ما تنها زندگی می‌کنند. سالمند ۸۰ ساله‌ای که باید همه مسائلش را خودش حل کند. بعد خانوار هم موضوع دیگر است. الان اگر سر و صدای سالمندی در نمی‌آید، چون به طور میانگین ۵ فرزند دارند و به طور میانگین ۲.۵ فرزندشان حمایتگر هستند، اما اگر ۲۰ سال جلوتر برویم مهر و محبت فرزندان ممکن است کم شود و تجرد قطعی هم در حال افزایش است و نگرانی ما برای عدم حمایت سالمندی در سال‌های آتی است.

دلبری با بیان اینکه تعداد سالمندانی که در آینده داریم احتمالاً کسانی را برای حمایت ندارند و مراقبین چالش اصلی سالمندی است، گفت: در کشور‌های توسعه یافته سالمندی را یک فرصت برای کارآفرینی می‌بینند. در اروپا بیشتر کارآفرینی و شغل در این زمینه است، چون نیاز به خدمات مراقبتی دارند. فکر کنید ۲۰ درصد ۸ میلیون نفر می‌شود بیش از یک میلیون شغل پنهان در این حوزه است. نکته بعدی حوزه گردشگری این حوزه است که یک فرصت است.

وی بیان کرد: فرایند انتقال دوره کار به دوره بازنشستگی در کشور ما کاملاً غلط انجام می‌شود و افراد  بازنشسته‌ خود را در ته خط میبینند غافل از اینکه از کار بازنشسته شدند نه از زندگی. به درستی بازنشسته نمی‌شوند دچار مشکلات زیادی می‌شوند و حتی به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند، چون اکثر شبکه‌های اجتماعی وابسته به شغل است.

رئیس انجمن علمی سالمند شناسی و طب سالمندان ایران با اشاره به اینکه سالمندان الان مشکل اصلی شان تنهایی و انزواست که باید به آن فکر کنیم، خاطرنشان کرد: کاهش عملکرد و میزان شیوع بیماری‌ها در این دوره افزایش پیدا می‌کند که باید به آن هم توجه کرد. سازمان بازنشستگی گزارش داد که وضعیت ما در معیشت چگونه است. حدود ۵۰ درصد سالمندان ما مستمری بگیر نیستند و عدد زیادی است و فقر در این دوره دو برابر است. ۲۵ درصد سالمندان ما از فقر و کمبود منابع درآمدی رنج می‌برند و در کل جامعه این عدد ۱۳ درصد بود. البته الان این اعداد تغییر کرده است.