به گزارش افکارنیوز،

محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در خصوص امضاء تفاهم نامه سازمان بیمه سلامت با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی جهت ارائه خدمات بهتر به روستاییان گفت: یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت بهداشت و بیمه سلامت کشور ارائه خدمات کیفی سلامت به روستا‌ییان است.

او افزود: از این جهت سالانه تفاهم نامه همکاری میان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت منعقد می‌شود تا هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات روستاییان تامین شود، همکاران مستقر در مراکز بهداشتی در روستا‌ها بدون هیچگونه کم و کاستی به هموطنان خدمت رسانی کنند.

 

او تصریح کرد: پزشک خانواده روستایی از سال ۱۳۸۴ برای جمعیت روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت با ارائه ۵ خدمت پزشک، ماما، دارو، آزمایشگاه و رادیولوژی در مراکز جامع روستایی و با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال آغاز شد، اکنون این برنامه با ارائه ۱۲ خدمت و با تصویب ۳۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست و در حال حاضر جمعیت تحت حمایت این برنامه به بیش از ۲۸ میلیون نفر می‌رسد.

ناصحی اظهار داشت: دفتر خدمات عمومی دولت، طی‌های سال‌های ۹۷ و ۹۸ مراکز روستایی ۳۱ دانشگاه و مراکز بیمه سلامت ۱۷ استان را مورد ارزیابی قرار داد تا خدمات با کیفیت‌تر و بهتری برای هموطنان ارائه شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت  بیان کرد: ۱۲ خدمت سلامت در تمام مراکز مذکور جامع سلامت روستایی از جمله خدمات پزشک متخصص، ماما، خدمات دارویی داروخانه ها، رادیولوژی ها و آزمایشگاه ها ارائه می‌شود و همه این خدمات سالانه در حال افزایش است.