افکار

باشیوع موج سوم ویروس کرونا و طولانی شدن عمر این ویروس منحوس متاسفانه برخی افراد نسبت به رهاکردن ماسک ها و دستکش های آلوده در معابر عمومی باعث انتقال این ویروس و عدم رعایت بهداشت در شهر می شوند.

کد خبر: 1002241