به گزارش افکارنیوز،

محمدرضا خانیکی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران اظهار کرد: دومین سامانه بارشی مهرماه، با بارندگی مداوم چهار روزه، میانگین بارندگی بلند مدت اولین ماه پاییز را پشت سر گذاشت.

افزایش ۳۰ درصدی بارش‌ها نسبت به متوسط بلند مدت

او افزود: بارندگی‌هایی که از نیمه مهرماه تا روز جمعه (۱۸ مهرماه) آغاز شد، در مجموع ۱۲.۵ میلی‌متر بارندگی را در شبکه باران سنجی استان ثبت کرد که این مقدار بارندگی نسبت به متوسط بلند مدت در مهرماه ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

خانیکی در پایان  بیان کرد: تمرکز بارندگی ‌ها بر ارتفاعات استان، استقرار جبهه هوای سرد زمستانی را نیز به همراه داشته است، به گونه‌ای که بر اساس نقشه هم دمای ترسیمی متوسط روزانه دمای استان از ۱۵ مهر تاکنون ۲ تا ۴ درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت کاهش داشته که پدیده‌ای کم نظیر است.