روز کارگر روزی است که در آن قرار است مثلاً در مورد سختیهای کارگر بودن حرف زده شود. حالا بگذریم از اینکه سیاستمداران عزیز در ایام مختلف خصوصاً منتهی به انتخابات، چه بهرهها که از این روز نبرده و با جمع کردن کارگران دور هم، چه خدمتها که به این عزیزان ارائه نمیدهند!


به گزارش افکار به نقل از نمکنیوز به نوبه خود این روز را به همه کارگرانی که برای اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده و در همه احوال، خود را در جبهه جهاد و مبارزه با دشمنان دین و میهن میدانند، تبریک گفته و امیدوار است روزی برسد که مسوولان محترم اجرایی و دیگرانی که موقع انتخابات، بهصورت کاملاً صادقانه اقدام به استفاده از نام کارگر میکنند هم قدر این عزیزان را دانسته و همانگونه که لیاقت این عزیزان است، برای خدمت کردن به آنها کوشش بفرمایند.