شغل شریف معلمی آنقدر محسنات دارد که سختیهایش قابل تحمل باشد اما بعضی از مشکلات این قشر محترم بر بخش عظیمی از افراد جامعه ما پوشیده مانده است.

یکی از این مشکلات، سختی‌هایی است که از سروکله زدن با دانش‌آموزان گرامی! نشأت می‌گیرد.


اصطلاح «خوردن مخ» دقیقاً برای ارتباط میان دانش‌آموزان گرامی و قشر محترم معلم ساخته شده است و زمانی را توضیح می‌دهد که دانش‌آموزان تصمیم می‌گیرند با سوالات عجیب‌وغریب و گاه هدفمند، با روح و روان معلم بنده خدا بازی کنند.

در کنار این مورد، دانشآموزانی وجود دارند که تخصصشان در خوردن مخ معلم بوده و ذاتاً کارشان همین است!!!