به گزارش افکارنیوز،

سگ‌ها موجودات بسیار باهوشی هستند و تمایل زیادی به معاشرت و دوستی با انسان‌ها دارند.

در این بین به نظر می‌رسد بعضی از آنها استعداد نهفته‌ای نیز بازی با توپ و والیبال دارند.