به گزارش افکارنیوز،

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه دقایقی پیش به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

تاکنون سه جلسه دادگاه برگزار شده است؛ در دو جلسه اول و دوم به تفهیم اتهام متهمان پرداخته شد.