به گزارش افکارنیوز،

آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی را برای سه شنبه بیست و دوم مهر مشخص کرد، مدرسه تلویزیونی در کنار شبکه شاد مکمل آموزشی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف است و آن‌ها می‌توانند از ظرفیت موجود برای آموزش و تقویت دانسته‌های خود بهره بگیرند.

جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به قرار زیر است:

شبکه آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

مقطع تحصیلی زمان  درس
همه رشته ها ۷:۴۵تا ۸ تربیت بدنی
یازدهم ٨  تا ٨:٣٠ سرویس چرخ خودرو /پودمان ۱- رشته مکانیک خودرو -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
یازدهم ٨:٣٠ تا٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD - رشته الکترونیک- شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
یازدهم ساعت ۹تا۹:۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری -رشته ماشین ابزار - شاخه فنی وحرفه ای
دوازدهم ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ پرورش مهارت شناختی -درس تربیت کودک -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
دهم  ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ تاریخ هنر ایران - رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 

مقطع ابتدایی

مقطع تحصیلی زمان درس
اول ۳۰ :١٠ تا ١١  فارسی و نگارش 
دوم   ١١ تا ١١:۳۰ فارسی و نگارش 
سوم ١١:٣۰ تا ١٢:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی 
 چهارم ۱۰:١٢ تا ١٢:۴۰ بازی و ریاضی 
 پنجم ۴۰:١٢ تا ۱۳:۱۰ فارسی و نگارش 
 ششم ۱۳:۱۰ تا ١٣:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی 

مقطع متوسطه اول

مقطع تحصیلی زمان درس
هفتم ٣٠ :١۴تا١۵:٠٠ علوم تجربی- مواد الفبای زندگی 
 هشتم ٠٠: ١۵تا١۵:٣٠ علوم تجربی - از درون اتم چه خبر  
 نهم   ٣٠ :١۵تا ١۶ علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر  

متوسطه دوم

مقطع زمان درس
دهم ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠  روش های تدریس در فضای مجازی
یازدهم  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲ - علوم تجربی
دوازدهم ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ - علوم تجربی
یازدهم  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ -رشته علوم تجربی
دوازدهم ٢٠:٠٠ تا٢٠:۵٠ ریاضی / توابع - رشته علوم تجربی
دوازدهم ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک / سرعت لحظه ای - رشته علوم تجربی

شبکه چهار

پایه ساعت درس
دوازدهم ۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳-رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
یازدهم ۸ درس زبان خارجی۲-۱۱مشترک تمام رشته ها
یازدهم  ۸:۳۰ ریاضی آمار۲-ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
یازدهم  ۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی۲-رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
دهم  ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران- مشترک تمام رشته ها
دهم ۱۱:۱۵ درس جامعه شناسی۱-رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
دوازدهم ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۳- مشترک تمام رشته ها
دوازدهم ۱۲:۱۵ درس حسابان۲-رشته ریاضی فیزیک
دوازدهم ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲-رشته ریاضی فیزیک
دوازدهم ۱۳:۱۵ درس حسابان۲- رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف

پایه  ساعت درس
چهارم ۱۱ درس هدیه های آسمانی 
چهارم ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن 
دوازدهم ۱۵ درس احکام ۳ - رشته علوم ومعارف
دوازدهم ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۳- رشته علوم ومعارف اسلامی.
یازدهم ۱۶ درس علوم ومعارف قرانی۲ -رشته علوم ومعارف .
هشتم ۱۶:۳۰ درس پیام آسمانی-درس دوم