به گزارش افکارنیوز،

در دویست و چهل و دومین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی صورتجلسه چهل و ششمین جلسه کمیته نامگذاری توسط محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون نامگذاری شورا قرائت شد.

وی گفت: تغییر نام کوچه پوریا به شهیدان رشیدی نیا در محدوده اختیاریه جنوبی در منطقه ۳ شهرداری تهران، تغییر نام کوچه طاهری به زورخانه شیر در منطقه ۱۴ شهرداری تهران، تغییر نام بازار و میوه و تره بار شیخ بهایی به شهرک والفجر واقع در محدوده ۶ شهرداری تهران، نامگذاری بن بست بی نام به بن بست شمش در حد فاصل خیابان کارگر تا خیابان غفاری واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران، نامگذاری بن بست بی نام به بن بست دوم واقع در منطقه ۱۱ شهرداری تهران، تغییر نام کوچه هدیه به شمشک واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران و تغییر نام خیابان فرزان به شهید عباسعلی وکیلی در محدوده بلوار نلسون ماندلا واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران در جلسه 46 کمیته نامگذاری به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه تغییر نام کوچه مروارید به شهید ابراهیم محمدبیگی واقع در منطقه ۳ شهرداری تهران، نامگذاری خیابان نوساز به شهید علی اصغر سلیمانی در محدوده شادآباد واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران، نامگذاری خیابان نوساز به شهید علی عابدی واقع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران، نامگذاری میدان نوساز به میدان شهدای آتش نشان در محدوده خیابان ۱۳ آبان واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، نامگذاری پل نوساز به پل کرمان خودرو در محدوده بزرگراه شهید لشکری واقع در منطقه ۲۱ شهرداری تهران و تغییر نام خیابان نوزدهم به شهید آندرانیک مسیحی(با حفظ شماره ) در حدفاصل خیابان میرزایی و خیابان سنایی واقع در منطقه ۶ شهرداری تهران در کمیته به تصویب رسیده است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با 14 رای موافق این صورتجلسه را به تصویب رساندند.