به گزارش افکارنیوز،

علی صالحی اظهار کرد: این رفع تصرفات 190 هکتاری پس از طی روند قانونی و انجام استعلامات موردنیاز از مراجع ذیربط با صدور دستور قضایی به مرحله اجرا درآمده است.

وی خاطرنشان کرد : با حضور دادستان عمومی و انقلاب قشم در محل، مأموران یگان حفاظت از اراضی ملی با همکاری پلیس اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان قشم نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع سابق این اراضی اقدام کردند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود : همچنین به دستور مقام قضایی، 8 عدد تابلو بزرگ هشدار اراضی ملی و دولتی در محدوده این اراضی نصب شده است.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در پایان با هشدار به متصرفین اراضی ملی تأکید کرد: هر گونه زیاده خواهی و دست اندازی به منابع طبیعی ، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفین  را به همراه خواهد داشت.