به گزارش افکارنیوز،

سید جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از وجود 23 مدرسه نابینایان در کشور داریم.