ویدئویی از درگیری تن به تن مامور نیروی انتظامی با یک اوباش را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 10.42M | مدت زمان ویدیو: 00:00:47