علیرضا طاهر پور مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دغدغه آموزش به نابینایان را همیشه داشته است.

او با بیان اینکه در این خصوص همیشه در تأمین منابع مالی دچار مشکل بوده‌ایم و هزینه تملک گرایی نداشتیم، گفت: تجهیزاتی که به وسیله آن به نابینایان آموزش داده می‌شود، دارای هزینه‌های بالایی است و ما توانایی تأمین این تجهیزات را نداریم.

طاهرپور گفت: چندی پیش مبلغ ناچیزی به این بخش تخصیص داده شد، اما نتوانستیم خرید برجسته نگار و ... را انجام دهیم و همگی صرف هزینه‌های کارگاهی و تکمیل کارگاه‌های موجود شد.

مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: برای تأمین منابع مالی خرید تجهیزات آموزش به نابینایان در سال ۹۶ مکاتبه‌ای با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت و در این باره مکاتباتی هم با معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شد.

طاهرپور تصریح کرد: ابزار‌های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش نابینایان در کشور بومی سازی شده است، اما در حال حاضر توانایی خرید آن را نداریم.