به گزارش گزارش افکارنیوز به نقل از خبرگزاري جيهان تركيه، موسسه بينالمللي GMB قايق تفريحي طراحي شده توسط مهندسان تركيه را به عنوان بهترين قايق تفريحي جهان معرفي كرد. طراحي خوب اين قايق نظر كارشناسان GMB را به خود جلب و عنوان بهترين را از آن خود كرد.نام اين قايق تفريحي مينا است و ۴۷ متر طول خواهد داشت.