پیروز حناچی شهردار تهران در حکمی مصطفی سلیمی را با حفظ سمت در معاونت هماهنگی امور مناطق، به عنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل شهرداری تهران منصوب کرد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل شهرداری تهران مشخص شد