یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاح ماده 11 مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» در صحن امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

عبدالحمید امامی، معاون اقتصادی شهرداری درباره این لایحه گفت: از آنجایی که اپیدمی کرونا سبب شده است که درامدهای مستأجرین شهرداری به عنوان مثال در ترمینال‎ها کاهش پیدا کند،  درخواست شده  که در پرداخت اجاره‎ها تخفیف داده شود.

وی با بیان اینکه البته در لایحه دولت اشاره شده است که در روزهای تعطیل رسمی اجاره گرفته نشود، افزود: این لایحه برای این بوده که تکلیف مستاجرین روشن و مشخص شود که به آنها تخفیف داده شود.

سرانجام یک فوریت این لایحه بدون مخالف با 13 رای به تصویب رسید.