سردار موسی کمالی سخنگوی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح با اشاره به سامانه ماهرسان که از سوی بانک انصار راه اندازی و طراحی شده است گفت:با این سامانه دو سال بعد از پایان خدمت سربازی در کنار سرباز قرار می‌گیریم و با رصد، حمایت، هدایت و تسهیل گری زمینه‌ی اشتغال بعد از سربازی را فراهم می‌کنیم.

وی ادامه داد: با این روش دیگر فردی که سربازی را به اتمام رسانده به حال خود رها نمی‌شود و به پاس زحماتی که در طول خدمت توسط سرباز به نیرو‌های مسلح داده شده ما تا دو سال برای فرد شرایط برای اشتغال را فراهم می‌کنیم.

وی افزود:در این طرح تسهیلات مختلفی مثل وام و اولویت‌های مختلف را در اختیار این افراد قرار می‌دهیم تا کمک کننده‌ای برای آن‌ها باشد.