گزارش پلیس محلی حاکی از آن است که متهم ابتدا گلوی مادر ۵۰ ساله اش را در اتاق خوابش برید و بعد به سراغ مادربزرگ ۷۰ ساله اش رفت و وی را هم در خواب با چاقو کشت.

متهم پس از قتل مادر و مادربزرگش برای عادی جلوه دادن اوضاع در مقابل تلویزیون خوابید تا پدر و خواهرش از سرکار به خانه بیایند و زمانی که دو قربانی دیگر به خانه بازگشتند با زدن گلدان به سرشان آن‌ها را بیهوش و بعد گلوی آن‌ها را نیز با چاقو برید.

قاتل بی رحم پس از دستگیری به جنایت خود اعتراف کرد و گفت در رشته مهندسی مدرک خود را دریافت کرده، اما در ترم‌های اخیر به دلیل پایین بودن نمراتش تحصیل را رها کرده و ساعات خود را با گذراندن در مراکز خرید، سالن‌های بدنسازی و بازی‌های ویدیویی با هزینه پدرش سپری کرده به همین دلیل برای مخفی ماندن زندگی پنهانی اش دست به جنایت هولناک و قتل عام خانوادگی زد و اکنون از تمامی کسانی که او و خانواده اش را می‌شناختند تقاضای بخشش و عفو دارد.

گفتنی است که قاضی پرونده رفتار متهم را بسیار بی رحمانه توصیف کرده و وی را بدون آزادی مشروط به حبس ابد محکوم کرد.