دکتر لاری: در ایام ربیع الاول جشن ازدواج برگزار نکنید.