به گزارش ایرنا به نقل از شبكه های لرزه نگاری وابسته به مركز لرزه نگاری كشوری موسسه ژئو فیزیك دانشگاه تهران؛ این زمین لرزه ها در ساعت ۲۰ و ۴۹ دقیقه و ۱ ثانیه رخ داده است.

مرکز لرزه نگاری کشوری مختصات این زمین لرزه را ۹۹ / ۳۳ عرض شمالی و ۶۲ / ۵۶ طول شرقی اعلام کرد.

تاكنون از خسارات و تلفات احتمالی گزارشی به دست نیامده است .