به گزارش باشگاه خبرنگاران سردار رحيمي تصريح كرد: در حال حاضر شهرداري تهران كار بسته سازي و نصب دوربين را در مناطقي كه به طرح ترافيك اضافه ميشوند انجام ميدهد كه با پايان عمليات افزايش محدوده طرح انجام خواهد شد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح محدود طرح ترافیک دو برابر می‌شود گفت: تمامی افرادی که آرم‌های طرح ترافیک را دریافت نموده‌اند بدون هیچ مشکلی می‌توانند در محدود‌های جدید نیز تردد کنند.

وی خاطر نشان کرد: این کار امسال انجام می‌گیرد و با نصب دوربین‌ها کار آغاز خواهد شد.
وی همچنین در خصوص مکانیزه شدن دوربین‌ها در تقاطع‌ها گفت: در حال حاضر ۱۶۰۷ دوربین کنترل سرعت داریم که در گام بعدی مکانیزه کردن تقاطع‌ها مطرح است که تقاطع‌های مهم اولویت اول است.

رحیمی تصریح کرد: هم اکنون ۱۲ تقاطع مهم مجهز شده‌اند و تا ۶ ماه آینده تمام تقاطع‌ها به دوربین‌های الکترونیکی مجهز می‌شوند.

وي با تاكيد بر اينكه اعمال قانون در خصوص جريمههاي چراغ راهنمايي هنوز در مرحله هشدار است خاطر نشان كرد: اگر روي خط عابر پياده خودرويي باشد ۲۰ هزار تومان و عبور از چراغ ۱۰۰ هزار تومان جريمه و ۵ نمره منفي لحاظ ميشود.