حسن روحانی نیا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اطلاعیه امسال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اظهار کرد: هنوز اطلاعیه امسال دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر نشده است اما احتمال آن وجود دارد که این دوره به صورت آزمون برگزار شود. 

وی با اشاره به روند انتخاب مدیران دفاتر گفت: حتی یک مورد هم خارج از ضوابط میان ۱۲۰۰ پذیرفته شده از دفاتر خدمات الکترونیک وجود ندارد.

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیان اینکه فرآیند انتخاب روسای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کاملا مکانیزه است، گفت:  تمام افرادی که حداقل مدرک کارشناسی حقوق و پنج سال سابقه کار مرتبط داشته باشند می‌توانند در دوره فراخوان مدارک خود را به سامانه عدل ایران قوه قضاییه ارسال کنند. 

وی ادامه داد : افرادی که رزومه خود را برای تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال می کنند هر کدام دارای امتیاز های مخصوصی هستند برای مثال قضاوت، سردفتر بودن، فوق لیسانس داشتن یا عضو در هیات علمی بودن از جمله امتیازات است، یعنی هر رزومه امتیاز مخصوص به خود را دارد و روند کاملا مکانیزه است.