امیرکامران نیکوسخن مدیرعامل انجمن دیابت ایران در  خصوص تقویت و بهره برداری از نرم افزارهای کمکی برای کنترل دیابت اظهار داشت: دنیا در حال توسعه تکنولوژیک است و خوشبختانه این موضوع به بحث کنترل دیابت هم وارد شده و کمک بسزایی به این بیماران کرده است.

وی ادامه داد: امروزه اپلیکیشین های مختلفی بوجود آمده تا به مسائل مختلف بیماران دیابتی کمک کند. از ساده ترین موضوعات نظیر یک قدم شمار که می تواند فعالیت های یک فرد دیابتی را محاسبه کند تا نرم افزارهای پیشرفته تر که مولفه های مختلف سلامتی را درنظر گرفته است.

نیکوسخن افزود: افراد به کمک این نرم افزارها می توانند کنترل روزانه خود را به جای اینکه در دفترچه ثبت کنند، در این نرم افزارها درج کنند و به این صورت منحنی ها و نمودارهای مختلفی را می توان از اطلاعات درج شده، ترسیم کرد که هم به بیمار و هم به پزشک، کمک درمانی می کند.

به گفته نیکوسخن، این موضوع به خصوص در شرایط کرونایی که ترددها محدودیت دارد و همراه با نگرانی است، از اهمیت بییشتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: نرم افزارها در ابعاد مختلف می توانند گره گشای بیماران باشند و قطعا می تواند زمینه ساز توسعه آموزش و توانمندی های بیماران هم شود. خصوصا اینکه با یکپارچه سازی اطلاعات و بهینه سازی سرفصل های آموزشی میتوان شاهد اثرات مثبتی در توانمندسازی بیماران باشیم

 وی در پایان تصریح کرد: بیماران بنا به شرایط خودشان، از آن ها استفاده خواهند کرد و در این میان نقطه ثقل همه این فعالیت ها آن است که منبع و مرجع آنها شناخته شده و قابل اعتماد و اطمینان باشد.