دکتر کیانوش جهانپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در توییتر خود نوشت: «۸ واکسن ایرانی کرونا در فهرست کاندیدا‌های واکسن سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته و البته ۸ واکسن ایرانی دیگر در آستانه ورود به این فهرست قرار دارد.

www.afkarnews.com/

تقریبا تمام استراتژی‌های احتمالی دستیابی به واکسن کووید ۱۹ در ایران از مرحله تولید آزمایشگاهی عبور کرده است».