حمیدرضا گودرزی رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونای استان تهران درباره اعمال محدودیت‌ها، اظهار کرد: حدود ۵ روز از اعمال دستورالعمل‌های جدید در شهر تهران می‌گذرد. حدود ۱۵۰ گشت تلفیقی در سراسر شهر اعم از گشت پلیس اماکن، تعزیرات، دستگاه قضا و همچنین وزارت بهداشت حضور دارند که در این امر همکاری‌های خوبی داشته‌اند.

او گفت: با توجه به آماری که بنده از پلیس امکان گرفته‌ام حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد محدودیت‌ها اعمال شده است و برخی کسبه‌ متخلف شناسایی و جریمه شدند.

گودرزی بیان کرد: جرائم در ابتدا تذکر، بعد به صورت کتبی و در ادامه به صورت نقدی به مبلغ ۳۰۰ تا یک میلیون در نظر گرفته می‌شود. تعداد تذکرات کتبی ما حدود ۵۰۰ تا است، از ۲۷ نقطه شهر جرایم نقدی ۳۰۰ هزار تومانی داشتیم و حدود ۹۰ تا از مشاغل بازاری یک میلیون جریمه برایشان تعیین شد.

 

او تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد کسبه به خوبی محدودیت‌ها را رعایت کردند و تخلف نمی‌کنند. انتظار می‌رود که تمام کسبه محدودیت‌ها را رعایت کنند و از این قانون فرار نکنند؛ درغیر این صورت مجبور به پلمپ مغازه‌هایشان می‌شویم. از امشب برخوردها، گشت‌ها و پلمپ‌های ما تشدید می‌شود.