مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در تذکری به حناچی درباره سرانجام بهره‌برداری از پایانه جدید شرق تهران اظهار داشت: اموال و دارایی‌های شهرداری اموال مردم تهران است و امانت در اختیار مدیران شهرداری قرار گرفته که ما به عنوان نمایندگان مردم برابر قانون باید بر حسن رعایت امانت توسط شهردار و مدیران شهری نظارت و گزارش را به مردم ارائه دهیم.

وی افزود: امانتداری شایسته تنها در سایه ممانعت از دست‌درازی به اموال عمومی فراهم نمی‌شود و ما نیازمند توجه به حفظ سرمایه‌های شهر از طریق تسریع در تکمیل، تعیین تکلیف و بهره‌برداری از پروژه‌هایی هستیم که با سرمایه‌های شهروندان اجرایی و عملیاتی شده است.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: سه سال پیش پس از بازدید از پایانه جدید شرق درباره تسریع در تکمیل و تعیین و تکلیف آن به شهردار وقت تذکر داده‌ام ولی تا امروز علیرغم برگزاری بیش از 5 جلسه و مکاتبات متعدد حتی یک درصد پیشرفت در این زمینه وجود نداشته است.

فراهانی گفت:‌اگر این پروژه با سرمایه شخصی شهردار یا معاونانش اجرا شده بود آیا باز هم در تعیین و تکلیف آن اینگونه عمل می‌شد و آیا باز هم سه سال باعث توقف پروژه بودیم؟

وی گفت: انتظار بر حق شهروندان تهرانی استفاده صحیح، بجا و مؤثر از بودجه‌های شهرداری است و اجرای پروژه‌ها با رعایت صرفه و صلاح شهر و جلوگیری از اتلاف منابع ناشی از عوارض و بهای خدماتی که شهروندان به شهرداری پرداخته‌اند در جریان طولانی شدن اجرای پروژه‌ها است.

این عضو شورای شهر تهران خطاب به حناچی تصریح کرد: آقای شهردار مردم درباره عملکرد شما در قبال سرمایه‌های شهر قضاوت خواهند کرد پس تا دیر نشده بهره‌برداری درست و بهینه در این زمینه انجام گیرد.