سید جواد حسینی با اشاره به برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان اظهار کرد: با وجود شرایط کرونایی، برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان با پوشش ۹۹ درصد انجام شد.

وی افزود: این برنامه تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

رئیس سازمان  آموزش و پرورش استثنایی با اشاره به تصمیم برای ایجاد پایگاه های دائمی سنجش در استان ها گفت: در همین راستا ۳۲ اتاق عایق صدا برای سنجش نوآموزان در مراکز استان ها راه اندازی کرده ایم.

حسینی در ادامه به تحولات ایجاد شده در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال جاری اشاره کرد و افزود: تهیه بانک اطلاعات دقیق نیروی انسانی پایگاه های سنجش، استفاده از ظرفیت شوراها برای پوشش ۱۰۰ درصدی به ویژه در روستاها و مناطق صعب العبور، ایجاد پایگاه های ثابت و دائمی سنجش و به روز رسانی ابزارهای سنجش و شناسنامه دار کردن آنها از جمله این تحولات هستند.

وی افزود: ایجاد بستر پایایی و روایی در سنجش، تقویت بانک جامع آزمون ها، استفاده از نتایج غربالگری طلایی، استفاده از  آزمون های به روز، تجهیز بیشتر پایگاه های سنجش و تحلیل های پژوهشی و داده کاوی از یافته های برنامه سنجش برای کاربردهای مداخله جویانه مدیریتی، ارائه یافته های سنجش به سازمان ها، وزارتخانه ها و پژوهشکده های مرتبط، شناسایی غایبین در سنجش و تهیه  پیوست رسانه ای برنامه سنجش از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح در سال جاری هستند.