زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره تعطیلی دوهفته‌ای پایتخت به دلیل شرایط کرونا و مشکلات مالی برخی از خانواده‌ها مانند دستفروشان و کارگران اظهار داشت: دولت باید کمک‌های لازم معیشتی و مالی را به این افراد داشته باشد و مدیریت شهری هم تلاش کرده اقدامی در راستای فعالیت های خود انجام دهد.

وی افزود: تعطیلی دو هفته ای در تهران شامل تعطیلی فعالیت دستفروشان هم خواهد بود و شورای شهر در همه زمینه ها کاملاً تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا است. 

 عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: از ابتدای شیوع کرونا، تلاش کرده‌ایم که اقداماتی را جهت حمایت از دستفروشان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی داشته باشیم و از بروز نگرانی آنها تا حدودی بکاهیم. البته مدیریت شهر از ایجاد کلونی دستفروشان جلوگیری کرده ولی فعالیت آنها با اغماض ادامه داشته است. 

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: پس از شیوع کرونا طی دو مرحله کمک‌هایی از طریق بنیاد مستضعفان به برخی از دستفروشان پایتخت ارائه شد، ولی پس از آن درخواست‌های مجدد ما از بنیاد مستضعفان بدون پاسخ مانده است. 

وی گفت: اخیراً طی نامه و تماس با بنیاد مستضعفان درخواست کمک از این بنیاد برای دستفروشان پایتخت داشته‌ایم ولی متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده و امیدواریم اقداماتی در این زمینه ایجاد شود.