تذکر گشت کلانتری در تهران به مردم برای مراقبت از گوشی موبایل را در ادامه خواهید دید.