علی شیرکانی رئیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درباره مشکلات نقل و انتقالات سابقه بیمه برای بیمه شدگان این صندوق، اظهار کرد: انتقال سابقه از صندوق بیمه روستاییان و عشایر به سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی وجود داشت.

رئیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه جلسات مقدماتی آن در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برگزار شده است، گفت: مصوبه های مربوط به آن نوشته شده است و تمامی کارشناسان که نمایندگان وزرا در شورای عالی رفاه هستند این مصوبه را امضا کرده‌اند فقط منتظر تشکیل جلسه شورای عالی رفاه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه نوشته شده و آماده است، اما هنوز جلسه تشکیل نشده چرا که در شرایط فعلی کرونا جلسات به تاخیر افتاده است بعد از تشکیل جلسه شورای عالی رفاه تصمیم گیری نهایی اعلام خواهد شد.