سرهنگ علی اصغرخانی رئیس کلانتری ۱۹۰ مجیدیه گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه مالک ساختمانی، پارکینگ ساختمانش را تبدیل به کارگاه تولیدی ماسک کرده است و  ماسک‌های غیربهداشتی  را به بازار مصرف عرضه می‌کند، بررسی موضوع در اختیار تیم عملیات کلانتری مجیدیه قرار گرفت و تیمی از ماموران کلانتری به نشانی اعلامی اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی، صحت خبر دریافتی تأیید شد، افزود: ماموران با حضور در محل مشاهده کردند که مالک کارگاه ماسک ‌ها را به روشی غیر بهداشتی تولید کردند و در حال انتقال ماسک‌های تولید شده به داخل یک دستگاه خودروی وانت بودند.

وی اظهار کرد : نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از داخل کارگاه اخذ شد.

سرهنگ اصغر خانی با بیان اینکه روز گذشته تیمی از ماموران کلانتری مجیدیه به محل کارگاه اعزام شدند، عنوان کرد: در بازرسی از داخل کارگاه ۱۷۷ هزار ماسک غیر بهداشتی کشف شد و متهم به نداشتن مجوز از مراجع ذی ربط اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: محموله کشف شده ماسک‌های غیربهداشتی با ۲ دستگاه خودروی نیسان وانت به کلانتری انتقال و صاحب کارگاه مرد ۴۰ ساله دستگیر شد.