محمد علی داداشی وکیل اکبر طبری، با اشاره به فرجام خواهی موکل خود اظهار کرد: پرونده فرجام خواهی اکبر طبری در تاریخ ۶-۸-۹۹ به دیوان عالی کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: با وجود گذشت ۲۲ روز از ارسال فرجام خواهی، اما هنوز این پرونده تعیین شعبه نشده است.

وکیل اکبر طبری تصریح کرد: این امر نگرانی‌هایی برای موکل بنده ایجاد کرده است.