مرجان محمدیان متخصص روان‌درمانی، درباره چرایی دروغ گفتن اظهار کرد: در بعضی موارد افرادی که عزت نفس پایینی دارند برای بالا بردن سطح اضطراب‌های خود که ناشی از باور‌های منفی و غلط است، خود آرمانی در ذهنشان ترسیم می‌کنند و دروغ گفتن باعث آرامش آن‌ها می‌شود.

او ادامه داد: افرادی که خود آرمانی شان با خود واقیعت شان بسیار فاصله دارد، زیاد دروغ می‌گویند همچنین آن‌ها به شدت دچار مشکلاتی مانند افسردگی و اضطراب می‌شوند.

متخصص روان‌درمانی افزود: این افراد بعد از هر بار دروغ گفتن که فکر می‌کنند دروغ نیست بعد از برگشت و نگاه کردن به واقعیت زندگی خود دچار سر خوردگی بسیار می‌شوند؛ همین امر هم باعث سوق دادن آن‌ها به سمت دارو‌های روانگردان یا مصرف ماری‌جوانا می‌شود زیرا این افراد دوست دارند در دنیای ساختگی خود باشند و می‌گویند مصرف آمفتامین‌ها به آن‌ها فاز مثبت می‌دهد.

محمدیان درباره رو به رو شدن با افراد دروغگو گفت: اگر  افراد شخصی در خانواده با گروه سنی جوان و نوجوان دارند که دروغ می گوید  حتما با یک روان درمانگر مشورت کنند تا از مشکلات بیشتر پیشگیری شود.