محمد زنوزی راد، متخصص کودکان، رئیس انجمن پزشکان کودک البرز و مدرس دانشگاه، به مناسبت روزجهانی نوزاد نارس، گفت: برخی اصرار دارند فرزندان خود را در تاریخ‌های رند و به اصطلاح لاکچری به دنیا بیاورند، صریح می‌گوییم هجوم برای زایمان لاکچری سلاح کشتارجمعی است.

رئیس انجمن پزشکان کودک البرز بیان کرد: وقتی کودکی در زمان نامناسب به دنیا می‌آید آن تعداد سلول عصبی که می‌توانست منشاء عشقی باشد، منشاء ترقی و کسب معرفتی باشد، از دست می‌رود. بد کلامی، مشکل در شیوه زندگی یا اقتصادی می‌تواند در لحظه تولد رخ بدهد.

وی با بیان اینکه تاریخ ۹۹/۹/۹ تنها یک عدد است، اظهار کرد: این ارقام و تاریخ به خودی خود ارزش و تقدسی ندارد، ولی می تواند تیر قوی برای مرگ جمعی انسان‌ها شود، توصیه می‌کنیم جوانان این قشر برای به دنیا آوردن فرزند، جان کودک خود را به خطر نی‌اندازند.

به گفته این پزشک متخصص بسیاری از انسان‌های آنتی سوشال یاپرخاشگر و ضد اجتماع در بستره نا مطمئنی بدنیا آمده اند که آنها را در معرض دریافت پیام غلط قرار داده است.

زنوزی راد اظهار کرد: در زایمان زودهنگام، دور سرکوچک تر، قد کوچک تر، ظرفیت کمتر روده برای جذب و هضم ظرفیت کم کبد و کلیه برای دفع سموم به فرزند تحمیل می شود. ما از نظر دینی مدیون فرزندانمان خواهیم شد. در مقابل جامعه و دیگران هم همینطور. صرفا برای یک هفته چند روز دیرتر یا زودتر متولد شدن به کسی جایزه نمی‌دهند اتفاقا این مسابقه است که اگر کسی زودتر برسد بازنده مسابقه خواهد بود!