هوشنگ بازوند بعد از ظهر امروز در کمیته بررسی علل خودسوزی کارگر کرمانشاهی در مقابل دفتر انجمن استادکاران و کارگران ساختمانی که پس از جدال لفظی با منشی انجمن، اقدام به این کار کرده بود؛ خطاب به معاونین استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اظهار کرد: این کمیته موظف است ظرف ۴۸ ساعت مقصر یا مقصران احتمالی بخش خصوصی یا دولتی را شناسایی نمایند و به دستگاه قضائی معرفی نمایند و حتماً بر اساس قانون با خاطیانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند، برخورد می‌شود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت جدی بر چگونگی ارائه خدمات به مردم هستند و دستگاه‌های خدمات رسان نیز باید کارکنان خود را در خصوص شیوه برخورد با مردم حتی اگر تقاضای غیرقانونی نیز توجیه کنند زیرا مشکلات ناشی از کرونا و تحریم‌های ظالمانه سبب ایجاد مشکلاتی در معیشت مردم شده و ممکن است تاب آوری در مقابل مشکلات کاهش یافته باشد.

مقام ارشد استان اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند بر شیوه ارائه خدمات و ارتباط با مراجعین نظارت مستقیم داشته باشند و در ارتباط با مردم مقوله احترام و حفظ کرامت را مدنظر داشته باشند و حتماً با خاطیان برخورد می‌شود زیرا کمک به مردم در این شرایط وظیفه همه مدیران است و باید در اولویت قرار گیرد.

جزئیات حادثه

ایمان بیوس مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه این نشست جزئیات حادثه را اینچنین توضیح داد: فرد مذکور برای تمدید بیمه خود به عنوان کارگر ساختمانی به انجمن کارگران ساختمانی استان مراجعه کرده بود و تقاضای تمدید عضویت می‌کند که کارشناسان این انجمن پس از حضور در محل کار وی را با لباس مکانیکی خودرو می‌بینند و با تمدید درخواست وی (بیمه کارگری) مخالفت می‌کنند.

وی ادامه داد: این فرد به منظور رسیدگی به درخواستش روز بعد به انجمن مراجعه کرده و پس از جدال لفظی با منشی، تهدید به خودسوزی می‌کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: متأسفانه فرد مذکور پس از جدال لفظی خود را در مقابل انجمن به آتش می‌کشد و در نهایت به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل می‌شود و پس از بستری شدن فوت می‌کند.

لازم به ذکر است روز ۲۷ آبان ماه جاری کارگری حدود ۴۰ ساله پس از جدال لفظی با منشی انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه در مقابل ساختمان این انجمن اقدام به خودسوزی کرد که پس از انتقال به بیمارستان امام خمینی (ره) جان خود را از دست داد.