رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد کرونا درباره شلوغی وسایل نقلیه عمومی در اولین روز محدودیت ها را بارش باران اعلام کرد.