شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا در تذکری به شهرداری به دلیل کوتاهی در ارائه برنامه عملیاتی ایمنی در حمل ونقل شهر تهران اظهار داشت: این مسئله باید در اسرع وقت توسط شهرداری مورد توجه قرار گیرد، چرا که ایمنی ساختارهای حمل و نقلی یکی از الزامات تحقق شعار شهری برای همه است. 

وی افزود: طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف بوده است طی یک‌سال برنامه عملیاتی، ایمنی در حمل و نقل عمومی شهر تهران را ارائه کند. 

امانی با بیان اینکه علی‌رغم گذشت دو سال از این مسئله هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است گفت: ایمن‌سازی خط 7 متروی تهران و تهیه برنامه عملیاتی جهت ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان، دو اقدام مهم برای ایمن‌سازی حمل و نقل و ترافیک است. 

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به طورکلی فاقد راهبرد مشخص و سیاست واحد در موضوع ایمنی حمل و نقل و ترافیک است. 

وی بیان داشت: همچنین شهرداری کاملا سلیقه‌ای در این راستا عمل می‌کند، به طوری که با تغییر مدیران سیاست ها دستخوش تغییر می‌شود.