به گزارش افکارنیوز،

شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا در تذکری به شهرداری به دلیل کوتاهی در ارائه برنامه عملیاتی ایمنی در حمل ونقل شهر تهران اظهار داشت: این مسئله باید در اسرع وقت توسط شهرداری مورد توجه قرار گیرد، چرا که ایمنی ساختارهای حمل و نقلی یکی از الزامات تحقق شعار شهری برای همه است. 

وی افزود: طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف بوده است طی یک‌سال برنامه عملیاتی، ایمنی در حمل و نقل عمومی شهر تهران را ارائه کند. 

امانی با بیان اینکه علی‌رغم گذشت دو سال از این مسئله هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است گفت: ایمن‌سازی خط 7 متروی تهران و تهیه برنامه عملیاتی جهت ایمنی حمل و نقل دانش‌آموزان، دو اقدام مهم برای ایمن‌سازی حمل و نقل و ترافیک است. 

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری تهران به طورکلی فاقد راهبرد مشخص و سیاست واحد در موضوع ایمنی حمل و نقل و ترافیک است. 

وی بیان داشت: همچنین شهرداری کاملا سلیقه‌ای در این راستا عمل می‌کند، به طوری که با تغییر مدیران سیاست ها دستخوش تغییر می‌شود.