حسین پور مدیرعامل شرکت شفا فارمد زیر مجموعه گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام درباره مراحل ساخت واکسن ایرانی کرونا گفت: شرکت ما برای ساخت واکسن بر روی پلتفرم ویروس کشته شده‌ کرونا کار می‌کند.

سایت متناسب برای تولید صنعتی واکسن ایرانی کرونا ساخته شده و مورد بازدید بازرسان سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.

ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده واکسن وارد فاز یک مطالعات انسانی می‌شود که به ۵۶ فرد داوطلب واکسن با دوز‌های مختلف تزریق خواهد شد.

این فاز ۲۸ روز طول می‌کشد و بر اساس نتایج مثبت آن، ما وارد مرحله بعدی خواهیم شد.

براساس شرایط واکسن‌های کشور‌های دیگر و یافته‌های خودمان امیدواریم واکسن را به صورت ایمن و اثربخش وارد بازار کنیم.